Geriatrisch fysiotherapie 500x300
Geriatrische therapie

Geriatrische fysiotherapie is fysiotherapie voor senioren en ouderen. De fysiotherapeut houdt zich bezig met de ouder wordende mens. De beperkingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat die zich specifiek bij ouderen manifesteren vormen het aangrijpingspunt.

Joas Fotografie   Fysio Switte   HR 91

Hieke Bruining

Geriatriefysiotherapeut

Geriatrisch fysiotherapie 500x300

Voorbeelden hiervan zijn o.a. artrose, reuma, osteoporose, maar ook beperkingen ten gevolge van Parkinson of een CVA. Bij ouderen komen ook frequent combinaties van de verschillende aandoeningen voor en is er vaak sprake van medicijngebruik.

De therapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijks bewegen en op het voorkomen van achteruitgang. Tot dit werk behoort ook valpreventie, hulp en advies bij hulpmiddelen, adviseren in het algemeen en eventueel aanpassen leefomgeving.

Professionele begeleiding
Voor senioren & ouderen
Persoonlijk advies