Joas Fotografie  Fysio Switte  HR 154
Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Een kinderfysiotherapeut heeft na de bacheloropleiding fysiotherapie een Master kinderfysiotherapie afgerond. Hij/zij heeft kennis van de normale ontwikkeling van het kind en de daarbij voorkomende beperkingen, afwijkingen of ziekten die invloed kunnen hebben op de motorische vaardigheden.

Joas Fotografie Fysio Switte HR 42 scaled

Dienke Miedema

Kinderfysiotherapeut

Joas Fotografie  Fysio Switte  HR 138
Wat is kinderfysiotherapie?

Door middel van een anamnesegesprek, observaties en verschillende testen kan een goed beeld worden verkregen van de motoriek en de aanwezige problemen. Naar aanleiding van het onderzoek wordt (indien nodig) een behandelplan opgesteld. Wanneer het nodig is wordt er overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Dit behandelplan wordt samen met het kind en de ouders opgesteld en bestaat onder andere uit de te behalen therapiedoelen. De behandelingen bestaan voornamelijk uit oefentherapie, waarbij spelenderwijs geoefend wordt met als uitgangspunt de hulpvragen van het kind en de ouders.

Welke kinderen kunnen bij ons terecht?

Kinderen tot 2 jaar worden aan huis behandeld voor bijvoorbeeld een voorkeurshouding, motorische ontwikkelingsproblematiek, onrust en/of overstrekken of een aangeboren/chronische aandoening.

Van 2 jaar tot 18 jaar worden de kinderen bij ons op de praktijk behandeld. Er valt daarbij te denken aan fijn- en/of grof-motorische problematiek, houdingsproblematiek of inspanningsintoleratie.

Voorbeelden van behandelindicaties zijn:
 • Voorkeurshouding
 • Onrustige baby
 • Opvallende motoriek: billenschuiver, tenenloper
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkende spierspanning
 • Aangeboren aandoeningen met een verstoorde ontwikkeling, bijvoorbeeld spina bifida, cerebrale parese, syndromen
 • Orthopedische aandoeningen
 • Onhandig, vaak struikelen
 • Houterig en stijf bewegen
 • Moeite met de fijne motoriek, schrijfproblemen
 • Moeite met vaardigheden als klimmen, springen, leren fietsen of zwemmen
 • Sportblessures
 • Ademhalingsproblematiek
 • Hypermobiliteitsklachten
 • Slechte conditie
Vergoeding

Voor kinderen tot 18 jaar vallen de eerste 18 behandelingen in de basisverzekering. Bij deze behandelingen wordt geen aanspraak gedaan op het eigen risico. Hierna kunnen de behandelingen worden gedeclareerd op de aanvullende verzekering als die aanwezig is. Als uw kind een verwijzing van een arts met een chronische indicatie heeft (voorkomend op de wettelijke lijst van chronische indicaties) dan worden de behandelingen kinderfysiotherapie onbeperkt vergoed.

Professionele begeleiding
Inclusief behandelplan
Motorische verbetering
Inclusief advies